Topppturkurs

 

Et kurs som høyner sikkerhet og risikoforståelse

for deg og dine turkamerater i Alpene og Norge.

Kursets idé å forberede folk på å gjennomføre skituren Haute route i Alpene eller tilsvarende turer.

Det er ikke et krav å ha toppturkurset for å kunne delta på skiturene i Alpene, men det gir deg en bedre forståelse i hva vi vil møte, en bedre mulighet for deg til å forberede deg godt og en bedret forståelse og respekt for noen av de farer man kan møte på turen.​

Kurset gir en innføring i kameratredning på bre og fra skred samt bevegelse i brattere lende, både med og uten ski. 

 

Toppturkurs 17-19 januar 2020 arrangeres på en hytte på Finse. Deltakerpris er 3000 inklusive opphold disse to dagene. I tillegg kommer utgifter til reise til Finse og frokost, lunch og drikke på Finse. Lett middag kjøpes inn av meg på fredag og en normal middag til alle på lørdag. Si ifra hvis du har allergier.   

Hovedmål med kurset er at deltakerne skal:

    forstå hvilke farer vi vil møte, alvorligheten av dem og hvordan disse kan håndteres
    forberede seg best mulig til turen; slik at både utbytte og sikkerhet ivaretas
    trene på kameratredning og på bre og skred for å bedre vår sikkerhet
    trene på bevegelsesteknikk i bratt terreng - utglidning og gange med og uten ski
    teste utstyr, teknikk og fysisk/psykisk form før man drar på tur
    lære dine kamerater og meg å kjenne
    få en meget trivelig helg sammen med hyggelige mennesker på et fantastisk sted.

​​

Det optimale er å være i tilnærmelsesvis samme miljø som vi vil møte på Haute route - hvis man ser bort i fra høyde over havet.

Under alpeturen kan vi bruke mye tid på skredvurdering, hvis det er interesse for dette.

Du bør ta med det utstyret du planlegger å bruke i Alpene, pluss ekstra varmt tøy slik at du kan stå stille og ha det behagelig selv om det er mye vær. Det er selvfølgelig et værforbehold her - mye vær vil si mer kurs enn tur og hvis det blir for ille får vi se på alternativene.

Det er en fordel  at de som skal gå sammen melder seg på samme kurs slik at man blir bedre kjent. På denne type tur, med fysiske og psykiske utfordringer, vil alle ha "gode" og "dårlige" dager. Alle vil noen ganger kunne trenge hjelp mens andre dager vil man kunne gi mer støtte. For at dette skal skje så bra som mulig er det en fordel at man kjenner hverandre så godt som mulig før turen starter.

På Plan-siden har jeg satt opp noen kurs og det er mulig å sette opp ytterligere kurs hvis folk ønsker det - enten på Finse eller andre steder. Kurset har vært arrangert som helgekurs på Finse, Oppdal, Haugastøl og kveldskurs i Oslo over 3 ettermiddager 12-18. Finse&Demmevass anbefales, fordi dette er veldig likt miljøet vi møter i Alpene. Hvis dere har en hytte på fjellet og dere ønsker å bruke denne er dette mulig selv om dere da ikke får prøvd å henge i en ekte bresprekk.

Tidspunktet på året er avgjørende for hvordan kurset blir. Snøen i alpene kan variere fra løs og kald ubunden, til betong. Den farligste snøtypen for skred er flaksnø og for svake snøbroer over bresprekker er det løs ubunden snø. Det mest realistiske snømessig er å møtes i jan/feb/mars på Finse eller i mai fra Finse til Demmevass. Det kan gjerne gi godt utbytte å møtes sent mai eller tidlig juni året før turen skal gå, da får man mer komfortabel varme og mer ro og kan ha gode dager i varmen/solskinnet.

I tillegg til kursprisen kommer reise og oppholdsutgifter på kurset. Man må bestille reise T/R Finse selv..

Påmelding skjer gjennom en epost, deretter vil jeg sende en giro. Giroen må være betalt før man kan delta og kursene fylles opp fortløpende etter når folk betaler. For at kurset skal bli noe av må det være minimum 5 personer. I tillegg til deltakerprisen kommer reise-, overnattings- og oppholdsutgifter under kurset.

Hvis du har betalt leie for utstyr til alpeturen vil jeg ta med dette til kurset (hvis du gir beskjed om dette) - slik at du blir kjent med utstyret før vi møtes i Chamonix.​

Skisse for 2-dagers kurs:
Reise fredag ettermiddag, spiser et lett måltid på toget og middag ved ankomst/klokken 21. På lørdag kan vi gå fra Finse vestover til Blåisen hvor vi trener redning fra bresprekk. Søndag blir det bevegelsesteknikk med og uten ski og redning fra skred.

For realistiske bre- og skredkurs med gjennomgang av redning og bevegelsesteknikk er det en fordel med så mye snø som mulig. 

Noe du kan trene på hjemme, er å gå bratt opp på ski, både med og uten skarejern og så vende. Dette er en måte å gjøre dette på. Da har dere et par ting å trene på oppover i bratta . :-)

Hvis du er interessert i mer stoff enn du finner på siden anbefales boka "Skikompis" av Christer Lundberg Nes og Breboka fra DNT.

Tindeveglederne AS