Vi tror at den høyeste kvalifiseringen i fjellsport er den som gir best kvalitet og sikkerhet for deltakere på turer i høyfjellet. Derfor er det kun Tindevegledere som leder våre arrangementer. Tindevegledere må gjennomføre en utdannelse som går over 3 år, med teori og praksis og som du kan lese mer om her. Dette er den høyeste kvalifisering som finnes innenfor fjellsport i Norge og de fleste land med høyfjell.

 

Som tindevegleder har jeg de siste 30 år jobbet med kurs og fjellføring i høyfjellet på mange kontinenter. Det har blitt mange arrangementer med tema bre, klatring, skred og skitoppturer. Vi har jobbet på Svalbard, i Kirgisistan, Ecuador, Alaska, Kilimanjaro, Rwenzori og New Zealand. Flest dager har det blitt i Alpene og da spesielt med ukesskituren Haute Route og sommerukene på Mont Blanc. I hvert av årene 2010 til 2019 hadde jeg 4-6 turer per år  på den klassiske/alpine varianten av Haute Route og var den føreren med flest turer langs ruta, alle uten uhell som skapte varige mén og alle unntatt ca en per år helt frem til Zermatt. I de foregående årene har jeg også ført turen flere ganger per år. Dette er verdifull erfaring som du som blir med på tur vil dra nytte av - både for sikkerhet mot skader og for gjennomføringsevne ved å nå målet eller ved å få en flott tur selv om forholdene var umulige.

I løpet av tretti år har det ikke vært noen ulykker med meg eller mine. Selvfølgelig kan folk være uheldige. En dame snublet på stien og brakk ankelen i Jotunheimen for 30 år siden. En mann kjørte kneet inn i en isklump under en telemarksving på Haute Route ovenfor Zermatt for 15 år siden. Men når det er sagt, så har jeg vært vitne til mye rart og har flere ganger hjulpet til hvor andre grupper har hatt alvorlige ulykker eller nestenulykker. Det å hjelpe til etter beste evne ved alvorlige ulykker er modnende på så mange måter.

Høy sikkerhet er ferskvare og noe man kontinuerlig må jobbe med på flere plan for å opprettholde. Høy sikkerhet er ikke noe man oppnår en gang for alle. Det er vanskelig å kombinere absolutt sikkerhet med gjennomføringsevne. For eksempel har jeg mange ganger vært den eneste eller en av ytterst få som har kommet igjennom på Haute Route/Chamonix-Zermatt. Arbeidsmiljøet til en tindevegleder er preget av risikovurdering - derfor er det viktig å hele tiden ha et fokus på sikkerhet.  Som tindevegleder er man del av et verdensomspennende fjellførermiljø hvor man deltar i videreutvikling og kan jobbe i mange land både for å hjelpe og for å lære. Du kan klikke på merket øverst på siden for å bli nærmere kjent med organisasjonen NORTIND som forvalter den internasjonale UIAGM/IVBV-godkjennelsen i Norge. Her er en link til IFMGA Code of Professional Conduct.
Du bør, når du bestiller en fører, være bevisst på at den som tar deg ut i potensielt livsfarlig terreng har så god kompetanse som mulig. Det finnes dessverre ikke nasjonale kompetansekrav til fjellførere i Norge idag slik som i mange andre land. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet og du bør sørge for å få så god hjelp til dette som mulig - det er din sikkerhet det handler om.

Under en tur i Alpene overhørte jeg en samtale mellom René Buemi og en lokal gruppe. René er en fjellfører hvis foreldre bl.a. drev Trient-hytta dengang han var liten. Han har jobbet som skifører i mange land. De siste årene har hovedbeskjeftigelsen hans vært å drive fjellhytter i Sveits, blant andre har han drevet Valsorey-hytta i 5 år. Han driver nå Chanrion-hytta og har gjort det i 10 år. René ble spurt om hvilken fører han ville anbefale av alle dem som kom forbi hytta hans på våren med utfordrende vær. Du kan jo gjette hvem han anbefalte. En slik anbefaling henger høyt, men det er denne kjennskapen til forholdene som gjør at jeg og mine får  ekstraservice når vi er på Ruta. Men uansett, uhell kan selvfølgelig skje uansett hvor erfaren og bevisst man jobber med dette.  

Mitt firma er bare meg, og jeg gjør alt det jeg får lov til å gjøre; web, økonomi og all jobbing på fjellet.
Dette gjør at jeg kan holde et lavere prisnivå enn flere andre, selv om jeg ofte er den med mest erfaring og høyest sikkerhet/gjennomføringsevne.
Underveis på tur er det lagt opp til at folk selv tar de direkte utgiftene. Dette gjør at du får den beste opplevelsen til den laveste prisen - uten påslag.

Vilkår for turene til Tindeveglederne:

 

PÅMELDING/AVTALENS INNGÅELSE

Avtalen mellom Tindeveglederne AS og deltager ansees inngått ved deltagers betaling av minimum depositum på kr 3500,-/per person per arrangement.Ved arrangement som har lavere pris enn kr 4000,-/per person, betales hele beløpet ved påmelding.

Avtalen mellom partene er ikke bindende før minimum depositum /full pris for arrangementet er betalt.

AVLYSNING/ENDRINGER FRA TINDEVEGLEDERENE AS​
Tindeveglederne AS kan flytte/avlyse turen/kurset grunnet vanskelige forhold, for få påmeldinger, sykdom/skade blant førerne eller liknende. Deltakeren skal bli informert om ev. avlysning så tidlig som mulig. Hele det innbetalte beløpet vil da bli tilbakebetalt. 

Ved hendelser utenfor vårt herredømme som feks brann, ekstremvær, naturkatastrofe ol. har vi rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.​

Det kan bli nødvendig å gjennomføre endringer av turopplegget hvor årsaken ligger utenfor vårt herredømme. Slike endringer av forutsetningene for turen kan for eksempel være endringer av offentlige lover og regler eller farlige turforhold. Vi vil søke å gjennomføre nødvendige endringer i tråd med deltakernes ønsker, men økte utgifter ved endringene kan deltakerne selv måtte dekke. 

Betingelser for deltakelse​​

Depositum på kr 3.500,- (eller ved rimeligere arrangementer - hele deltakerprisen) må betales senest 10 dager etter påmelding for å sikre deltakerplassen. Depositumet er en andel av den totale deltakerprisen. Restbeløpet forfaller til betaling senest 60 dager før avreise eller 1. januar for vårskiturene i Alpene.

Ved avbestilling inntil ti uker før arrangementets start får man tilbakebetalt depositum minus 33% (minimum 750 kr).

Ved avbestilling mellom seks og ti uker før start betales depositum, eller ved rimeligere arrangementer, hele deltakerprisen.
Ved avbestilling senere enn seks uker før start betales full pris.

De fleste arrangementer er prissatt slik at deltakerne skal dekke løpende utgifter for seg selv og føreren(e) fra turens starttidspunkt til avslutningstidspunkt. Dette gjelder utgifter til mat, drikke, opphold og transport etc. Dette gjør at turen blir rimeligere for deltakerne enn hvis disse utgiftene hadde vært estimert og lagt inn i deltakerprisen. Dette fordi man da måtte sikre seg ved å ta et risikopåslag for valutaendringer, prisøkninger og endringer på turene. Ved slutten av turen gjør vi en sluttavstemning.

.Hvis deltakeren trekker seg fra  arrangementet måneden før eller under arrangementets planlagte tidsperiode, beholdes deltakerprisen og deltakeren som trekker seg hefter for 500 kr/dag for den gjenværende del av arrangementet for å dekke førerens utgifter, deltakeren må også delta i avstemningen i utlegg mellom de andre deltakerne.

Deltakeren forventes også å bekrefte en egenerklæring ved arrangementets start.

 

DELTAKERENS ANSVAR​:

Deltakeren må selv vurdere om han/hun fyller de kravene som tur-/kursprogrammet stiller. Hvis man ikke gjør dette kan man måtte forlate gruppa og avslutte turen før den er slutt. Dette kan bli gjort for å sikre både vedkommendes og de andre deltakernes sikkerhet. Våre turer går oftest i utfordrende terreng - både fysisk og psykisk. Dette er forsøkt illustrert ved det bilde- og videomaterialet som er lagt ut på våre websider. Hvis materialet ikke gir godt nok bilde kan gruppen be om et møte før turen for ytterligere informasjon. Hvis man ønsker kan man møtes en kveld eller bruke en helg på et toppturkurs for å forberede seg så godt som mulig.

Det er stor forskjell på en tur i makelig og i mye vær. Våre turer går i utemmet høyfjell og været kan skifte raskt. Tindeveglederne AS aksepterer ikke ansvar for manglende forberedelser, enten dette gjelder fysisk, psykisk eller utstyrsmessig.

Hvis føreren vurderer at deltaker(e) er for dårlig forberedt kan de(nne) nektes å fortsette for å ivareta deltakerenes sikkerhet. Gjelder dette et flertall av gruppen kan turen bli lagt om. Tindeveglederne AS står da ikke ansvarlig for de ekstra utgifter som måtte påløpe.

For noen deltakere kan det å ikke fullføre skape en alvorlig skuffelse pga forventninger som er skapt.    

 

Deltakeren plikter å ha med seg det utstyret som er listet opp på våre websider eller på epost.

 

For at arrangementet skal fungere må alle deltagerne være medansvarlige og:

 • rette seg etter veglederen(e)s anvisninger under hele arrangementet

 • innrette seg som en del av gruppa og bidra positivt til fellesskapet

 • gå etter veglederen(e) om ikke annet er avtalt og stoppe/vente ved avtalte/naturlige plasser

 • informerer veglederen(e) om sykdom/plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet.

Om dette ikke skjer kan deltakeren utelukkes fra arrangementet uten at det kan kreves kompensasjon.​

 

Risiko er ikke noe mål i seg selv - men det er en uungåelig bakgrunn for den opplevelsen vi ønsker. Vi har holdt på i snart 30 år og ingen av våre deltakere har hatt uhell hvor de har fått varige mén. Det har selvfølgelig vært noen mindre skader uten varige mén, men vi kan dessverre ikke være garantert at det ikke vil skje en alvorlig ulykke i morgen.Selv om vi har den høyeste  internasjonale kvalifiseringen som finnes innenfor fjellsport, bruker godkjent utstyr og følger de standarder som er relevante, vil det altid være en restrisiko som deltakeren selv må bære. Det er risiko i alt vi mennesker foretar oss - dette er dessverre ikke noe vi kan eliminere. Deltakelse på våre turer og kurs skjer på deltakerens ansvar og risiko og deltakeren aksepterer dette ved å delta. Det samme gjelder ansvaret for det utstyret deltakerene bruker underveis eller andre økonomiske forhold. Tindeveglederene eller veglederne påtar seg ikke ansvar for fysiske eller psykiske skader eller eventuelle økonomiske følger av eventuelle uhell, skader eller endringer som måtte inntreffe i forbindelse med våre arrangementer.

 

Dette vil si at du som deltaker må stå ansvarlig for følgene av skader/uhell som måtte oppstå i tilknytting til deltakelse på våre arrangementer. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du aksepterer dette ansvaret ved å delta på arrangementet. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

NOEN GENERELLE TING DU BØR VÆRE OPPMERKSOM PÅ ANGÅENDE FORSIKRINGSAVTALER:

 • Enkelte forsikringsselskaper bruker antall meter over havet som et kriterium forhva forsikringen dekker, og om de kaller det en ekspedisjon eller ikke. Vær særligoppmerksom på dette - og sjekk det nøye med ditt forsikringsselskap.

 • Noen forsikringsselskaper krever at man tegner en forlengelse hvis enkeltreisen går ut over en viss varighet.

 • Vær sikker på at forsikringen dekker det valgte geografiske område.

VI ANBEFALER AT DU SJEKKER AT DIN FORSIKRING DEKKER FØLGENDE:

 • Avbestillingsforsikring - dette er ofte en egen forsikring som må tegnes samtidig med at reisen bestilles. Sjekk at totalsummen i avbestillingsforsikringen dekker totalsummen på turen din. Gjør den ikke det, bør du kjøpe en tilleggs avbestillingsforsikring som dekker det øvrige beløpet.

 • Reisegods

 • Ansvar

 • Forsinkelser

 • Tapt ferieformål - (Du kan for eksempel reise til Geneve hvis du brekker armen før avreise, men det vil kanskje ikke la seg gjøre å gjennomføre Haute Route.Derfor bør du ha en forsikring som dekker tap av formålet med ferien.)

Deltakerne må selv sikre at de har en gyldig kombinert reise/syke/ulykkesforsikring ved arrangementets start - både at den er omfattende nok og at størrelsen er god nok for å sikre nødvendig dekning. For turer i Sveits anbefaler vi i tillegg å tegne en redningsforsikring for høyfjellet i REGA. Husk å medbringe bevis på forsikringsavtalene på reisen.Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker hjelp og har spørsmål vdr forsikring eller andre forhold.

 

ARRANGØRENS PLIKTER:
I hovedsak er det fire plikter som arrangører må oppfylle:
Opplysningsplikt: Deltakerne skal gis tilstrekkelig informasjon til at de selv kan ”vurdere sikkerheten ved arrangementet og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon”.  Deltakerne må altså få klart for seg nøyaktig hva tilbudet går ut på, hvilke risiki som kan foreligge (utover de som er åpenbare), hva som er arrangørens ansvar og hva som er deltakernes eget ansvar, samt hva som kreves av deltakerne. Tindeveglederne bruker mye ressurser til dokumentasjon på nettet med bilde/video/tekst for å gi alle som melder seg på en god forståelse av utfordringene man vil møte. I tillegg arrangeres kurs for å ytterligere informere om utfordringene io Alpene. Vi er også tilgjengelig på epost og telefon og all informasjon er på norsk før og under turene.
Aktsomhetsplikt: Denne omfatter stort sett den samme aktsomheten vi er pålagt på alle livets områder, nemlig å gjøre det vi med rimelighet kan forventes å gjøre for å unngå å utløse ulykker.
Kunnskapsplikt: Arrangøren skal ha tilstrekkelig kjennskap til risiki forbundet med arrangementet og kompetanse til å yte forbrukertjenesten på en forsvarlig måte.  Arrangøren må også passe på at engasjerte instruktører/turledere/ledsagere har tilstrekkelig kompetanse og ”tilgang til nødvendig utstyr og materiale”.  Det er opp til arrangøren å vurdere hva som er ”tilstrekkelig kompetanse”.
Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak: Arrangøren skal gjøre en systematisk vurdering av hvilke risiki for helseskade som kan forekomme eller oppstå, og treffe de tiltakene som anses fornuftige og nødvendige for å forebygge disse.

Praktisk tillemping av lovens krav
Lovens krav er uomgjengelige, men det er viktig å gi dem en praktisk tillemping som tjener hensikten, nemlig økt sikkerhet.  Tiltak og prosedyrer bør ikke bli for omfattende, for da vil de sannsynligvis virke mot sitt formål. Ved mange av de aktuelle arrangementene kan tiltakene tilpasses til deltakere med høyt ferdighetsnivå og gode evner til å ta vare på sin egen sikkerhet.
Det viktige er at det gjøres praktiske og systematiske vurderinger som kan sikre at risikoen for ulykker på et arrangement blir så liten som mulig.  Som det skrives i utredningen:  Arrangøren ”må på forhånd ha skaffet seg kunnskap om risikoen som er forbundet med aktivitetene på samlingen, og sørge for at risiko utover det som er klart og åpenbart blir formidlet til deltakerne. Videre bør man ut fra aktsomhetsplikten opplyse om hva slags ferdighetsnivå som er forventet og vanskelighetsgraden på aktivitetene som samlingen legger opp til.”
Kravene til arrangøren blir åpenbart større når man har å gjøre med deltakere som har dårligere forutsetninger for å ivareta sin egen sikkerhet, eksempelvis barn eller nybegynnere.  Arrangørkravene vil også bli større når risikoen er stor.
Kravet om skriftlighet må ses i forhold til hva som er “nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse”.  Opplegget kan være enkelt ved enkle arrangement for selvhjulpne deltakere; eller mer omfattende når omstendighetene krever det.  Skriftligheten skal i første rekke tjene til å dokumentere (og sikre) at det er systematikk bak de forebyggende tiltakene, ikke bare tilfeldige vurderinger, og omfanget må vurderes deretter.


Ansvar for ulykker?
Loven pålegger arrangørene klare og viktige plikter, men den fritar ikke deltakerne for det normale ansvaret for å ivareta sin egen sikkerhet.  Loven gjør det også klart at ”mottaker av forbrukertjeneste skal vise aktsomhet ved benyttelse av tjenesten.”  Vi kan legge til grunn at alle åpenbare risiki som deltakerne selv har forutsetninger for å gardere seg mot, kan anses som akseptert av denne.
I norsk rettspraksis er skyld en forutsetning for å pådra seg subjektivt erstatningsansvar ved en ulykke. Skadevolder må ha begått en klart uaktsom handling – altså handling mot bedre vitende – og det må være en direkte årsakssammenheng mellom uaktsomheten og ulykken. (Det må dessuten foreligge et økonomisk tap som kan erstattes.)  I denne sammenhengen kan vi slå fast at en eventuell ulykke ikke vil kunne lastes arrangøren før det kan påvises at uaktsomhet eller mangler ved arrangementet har vært direkte utløsende for ulykken.
Utredningen ”Klatring og erstatningsansvar” gir en nærmere utdyping av disse spørsmålene.  En dom i Dalane tingrett fra 2007 kan også kaste lys over hva som skal til for å utløse erstatnings- og straffansvar ved ulykker.  Dommen omhandler en dødsulykke i forbindelse med organisert juving, der det ansvarlige firmaets innehaver ble dømt både etter straffeloven og for mislighold av bestemmelsene i lov om produktkontroll.  Sentralt i domspremissene var at det tidligere hadde skjedd ulykker på samme sted, at firmaets instruktører kjente til at et tidligere sikringstiltak ikke lenger var på plass, og – viktigst – at systematiske risikovurderinger ville ha ført til nye tiltak som med stor sannsynlighet ville ha forhindret ulykken.  Se omtale av saken på http://www.miljokrim.no/nor/tidligere_utgaver/1_april_2008/artikler/arrangoer_av_juvandring_doemt

Forbehold
Vi tar forbehold om endringer i priser. Programmet er veiledende og endringer kan forekomme.

Vi tar forbehold for eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon som er utsendt.

 

Mer informasjon om feltet:

 1. Utredning om arrangøransvaret: http://www.fjellsportforum.no/files/Juridisk%20Betenkning/Arrangoransvaret.pdf

 2. Vegleder om risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester (DSB) http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2007/Tema/temaveiledningrisikoanalyse.pdf

 3. Tindeveglederoppgave om Internkontroll og Risikoanalyse innenfor fjellføring - Nils Nilsen

 4. Lov om produktkontroll: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

 5. Praktisk vegledning om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for klatreklubber (og andre foreninger)​: http://www.klatring.no/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Print.aspx?tabid=4605&tabmoduleid=20565&articleId=3203&moduleId=10611&PortalID=84

 6. ​​​​​​​​​​​​Utredning om klatring og erstatningsansvar​​​.

 7. Omtale av Dørgefossdommen​​​​​​​.

Tindeveglederne AS